Ahoj kamarádky a kamarádi,

k mnohým z Vás se už jistě doneslo, že se konečně našel „blázen“, který by se ujal organizace 18.česko-slovenského potlachu v letošním roce.

Skutečně nejde o fámu- 18.česko-slovenský potlach bude pokud nezasáhne nějaká vyšší moc. Nejprve něco k tomu, proč zrovna já jsem podle některých mých kamarádů zatoužil po slávě vstoupit do trampské historie.

Nikdy jsem se nezúčastňoval nějakých větších trampských akcí, naposledy před lety jsme pravidelně navštěvovali potlach Bílých skal u Mšena.V posledních letech už to byla opravdu sešlost trampů a přátel táborových ohňů (jak trapně nazval sešlost různých taky trampů ,chatařů a chalupářů kamarád Pady), nehledě k tomu,že jsme v posledních letech v období konce srpna a září pravidelné vyjížděli s kamarády na vandry do Norska. Před lety jsem koupil starý obytný automobil, který jsem upravil pro potřeby trampingu a pravidelně jsme se složili na cestu pro 6 až 7 osob a jeli jsme. Bohužel v loňském roce se mi nepodařilo dát dohromady partu (lidé mají hluboko do kapsy) a tak se stalo, že po dlouhých letech jsem podzim trávil doma. Protože kamarád Něňa našel na internetu (já ten vynález nenávidím), že se koná na Slovensku 17.slovensko-český potlach, do té doby jsme o organizaci těchto potlachů neměli povědomost, rozhodli jsme se tam vypravit.

Na místě jsme byli překvapeni jednak perfektním technickým zabezpečením, ale na druhou stranu jsme postrádali možnosti jednodenních vandrů do okolí, pokud by v dané lokalitě byly jakékoliv přírodní či jiné zajímavé scenérie. Po návratu domů jsem se věnoval svým obvyklým aktivitám, až přišla zima, dlouhé večery a nuda. Jak jsem uvedl,nejsem příznivcem moderních komunikačních prostředků a tudíž zabíjení času trávením na internetu hraním různých her a vyměňování si rádoby duchaplných myšlenek s podobně postiženými jedinci považuji za promarněný čas. Ne, že bych neměl rád diskusi, ale musí být s lidmi, kteří mají co říci osobně, tzv. z očí do očí a ne jen psaním a čtením prázdných vět z obrazovky. Navíc jsem už 3 roky v důchodu a protože dříve jsem měl denní program velice nabitý, představa celoroční nudy mě přivedla na myšlenku zapojit se do organizace 18.česko-slovenského potlachu. Vešel jsem ve spojení přes kamaráda Něňu s organizátory slovenského potlachu Frenkim a následně s Rejžou z Prahy, abych se dozvěděl , že zatím žádný organizátor není. Protože Frenki ucítil příležitost, že by se konečně nějaký blázen mohl nechat lapit, jal se mě psychicky zpracovávat, abych se toho ujal. Nedalo mu to moc práce a já souhlasil. Začal jsem tento nápad zvolna převádět z ideologické roviny do reality, která je samozřejmě daleko tvrdší než jsou všechny představy.

Na samém začátku byly dvě zásadní otázky, které bylo třeba vyřešit:

1.Kde potlach organizovat

2.S kým

Protože celý svůj trampský život jsem dával přednost před všemi ostatními kouty republiky oblasti Českosaského Švýcarska a Lužických hor, bylo mi od začátku jasné, že se potlach nemůže konat nikde jinde.Tuto alternativu jsem zvolil nejen pro svou znalost místních poměrů,ale hlavně proto, že chci potenciálním trampským účastníkům potlachu nabídnout širokou škálu možností vandrů do okolní přírody. Kamarádi, kteří zde ještě nebyli by si mohli na období potlachu naplánovat velký vandr alespoň na týden, s tím,že budou mít každý den kam se vracet a večer posedět s kamarády. A samozřejmě což je částečná odpověď na otázku č.2 pomoci s organizací přímo na místě dle momentální potřeby (montáž stanů,laviček,hranice apod.).

K otázce č.2: S kým

Tady se mi samozřejmě nabízeli nejbližší kamarádi . Učinil jsem první průzkumný kontakt na jejich reakci. Byl jsem nemile překvapen při silvestrovské návštěvě jedné trampské sešlosti se mi dostalo studené sprchy s tím, že se jedná o trampskou pouť ze strany jedné a že se chci stát slavným ze strany druhé.

Po této zkušenosti jsem se rozhodl celou záležitost odpískat, ale neodbytností Frenkiho jsem se k tomu po čase vrátil s tím, že jsem znovu opatrně začal sondovat reakce dalších kamarádů a to z party mě nejbližších z osady RANCH 7 D na Jedlové, kde jsem proti všem očekáváním našel podporu ze strany šerifa a dalších kamarádů. Pak jsem to rozjel naostro. Pravda, během průzkumu mezi dalšími kamarády chtěl jsem získat co nejvíce stanovisek a názorů jsem byl ještě několikrát na po chybách o smysluplnosti celé akce “hlavně připomínáním toho, že už to není trampské, že se jedná o megaakci a pod. Když jsem se nad tím začal blíže zamýšlet, musel jsem si položit otázku, kolik trampů ještě dneska má možnosti jezdit do divoké přírody. Prakticky odevšad už nás nové poměry díky demokracii, kterou jsme si všichni přáli vyhnali vyhlášením různých národních parků chráněných území a pod. Dnešní vandry zbylých trampů jsou stejně jenom vandry od hospody k hospodě (nejsou to tedy jakési malé poutě­?).

Druhý důvod je ten, že už jsme převážně důchodci, většina počítá každou korunu (těch kdo si mohou dovolit létat na světové potlachy je jako šafránu)a proto si myslím, že i tito kamarádi si zaslouží v rámci svých finančních možností zúčastnit se akce, kde se potkají s mnoha známými kamarády z mládí, poslechnou si známé i neznámé trampské písničky, dopřejí si slušného občerstvení a pitiva bez hledání nějaké hospody.

To jsou tedy mé důvody, proč jsem se rozhodl 18.česko-slovenský potlach zorganizovat. Ostatní už je rutina a víra, že i vy všichni kdo se budete chtít potlachu zúčastnit se budete nějakým způsobem na jeho organizaci a hlavně nákladech podílet vždyť to děláte pro sebe, já to jen organizuji. Náklady nebudou opravdu malé: jen jeden WC TOI stojí na den se servisem 2 400 Kč + 20% DPH, dále elektropřípojka, dřevo na lavičky tak na topení, doprava, telefony apod. To je otázka financí. Pokud budete moci finančně přispět, milodary se přijímají na kontě č. 9204230247/0100. Od vás ostatních, kteří byste měli možnost přispět jakýmkoliv dalším příspěvkem nefinančního charakteru, dobrým nápadem, sehnáním sponzorů, ozvěte se na konci tohoto prohlášení.

Teď ještě krátce k samotnému potlachu. Bude se konat ve dnech 2. – 4. Září 2011 s tím, že tábořiště pro ty z Vás, kteří budete moci přijet už v předstihu (buď proto,že si budete moci uskutečnit pár skvělých vandrů a nebo proto, že nám pomůžete s pracemi na místě), bude připraveno už od soboty 27.8.2011

Další podrobnosti budou zveřejňovány průběžně na samostatných internetových stránkách.

Na závěr bych dopředu poděkovat pár lidem, kteří mi pomohli nastartovat první krok a bez nichž by 18.česko-slovenský potlach nebyl a jsou to:

Kamarádi Viky a Zdena, Čárli a Mamut z osady R 7 D, Frenki ze Slovenska, Pašounovi z osady Náhoda, Rejžovi a mnoha dalším, kteří mne utvrdili v tom, že vynaložená námaha nebude marná.

Dále paní starostce Heleně Křížkové z obce Růžová za nevšední ochotu ve všech organizačních věcech nebývale vyšla vstříc. Dále vlastníku pozemku panu Košíkovi za jeho nesobecký přístup při sjednávání pronájmu louky, na které se bude potlach konat, dále nájemci pozemku panu Eduardu Němcovi, který louku užívá - za jeho pochopení, dále šéfovi agentury pro zemědělství a venkov z Děčína panu Valinovi za ochotu podat písemné vyjádření obratem, dále všem dalším, od kterých jsem získal předběžný souhlas spolupráce v různých akceptech organizace (jejich jména se objeví samozřejmě také).

A jak by napsal Bohumil Hrabal (Obsluhoval jsem anglického krále- v knize ne ve filmu) -

Tím dneska končím!

AHOJ

Kamzík - Václav Charamza (T.O. Grey Wolf)