poděkování

16.03.2011 23:38

 

 

starostce Heleně Křížkové z obce Růžová - za nevšední ochotu ve všech organizačních věcech v kterých nebývale vyšla vstříc. Dále vlastníku pozemku panu Košíkovi - za jeho nesobecký přístup při sjednávání pronájmu louky na které se bude potlach konat, dále nájemci pozemku panu Eduardu Němcovi, který louku užívá a za jeho pochopení, dále šéfovi agentury pro zemědělství a venkov z Děčína  panu Valinovi - za ochotu podat písemné vyjádření obratem, dále všem dalším, od kterých jsem získal předběžný souhlas spolupráce v různých akceptech organizace (jejich jména se objeví samozřejmě také).

Kamzík - Václav Charamza